Apărarea dreptului de proprietate

Una dintre valorile esențiale garantate de legea supremă în stat – Constituția României – dreptul de proprietate este o noțiune vastă. Indiferent dacă este publică sau privată, proprietatea este o noțiune de bază în viața de zi cu zi.

De aceea și serviciile juridice ce se referă la dobândirea sau apărarea dreptului de proprietate sunt diverse și trec prin mai multe noțiuni și concepte juridice transpuse în principal pe:

– modalităţile de dobândire a dreptului de proprietate: fie prin convenţie (contract), fie prin moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune. Iar aspectele juridice se diversifică, începând cu redactarea/conceperea antecontractelor de vânzare-cumpărare, a contractelor de vânzare-cumpărare, de donaţie, de închiriere, etc și mergând până la apărarea dreptului de proprietate pe cale convenţională şi judiciară prin formularea şi susţinerea acţiunii în revendicare (de exemplu).

– ocrotirea limitelor legale sau convenționale ale dreptului de proprietate – servitutea de vedere, picătura streșinii, distanța minimă dintre construcții, dreptul de trecere și modalități de apărare a acestor limite: acțiunea în grănițuire;

– tot subsumat noțiunii de proprietate ne putem întâlni în viața de zi cu zi și cu noțiunea de coproprietate asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente: dreptul de folosinţă, cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune. În aceste situații va trebui tratat cu deosebită atenție aceste subiecte pentru că aici putem vorbi de libertatea de acțiune a fiecăruia, până la limita la care putem aduce atingere drepturilor celorlalți, fapt interzis de lege.

CABINET DE AVOCAT - CRISTINA MARINAC
BAROUL ARGEȘ - UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA