Apărarea relațiilor de familie

Vorbind din punct de vedere juridic vom preciza că acest domeniu se referă la căsătorie și toate aspectele ce se nasc din încheierea sau desfacerea căsătoriei, relațiile patrimoniale  dintre soți, modalitatea de exercitare a autorității părintești și obligația de întreținere datorată. De asemenea, tot aici vom aborda chestiuni referitoare la rudenie sau afinitate, stabilirea filiației, adopție.

Asistența juridică pentru acest domeniu  înseamnă asigurarea consultanței pentru aspectele pe care le întâlniți pe acest domeniu ce pot fi rezolvate fie pe cale amiabilă fie prin intermediul hotărârilor judecătorești.

Astfel, acțiunile în justiție ce urmează a fi înaintate în condițiile în care nu există înțelegere pe cale amiabilă și pe care noi le putem formula sunt : desfacerea/anularea căsătoriei, partajul bunurilor comune ale soților, adopții, stabilire domiciliu minori și exercitare autoritate părintească, acțiuni pentru stabilirea sau tăgada paternității, acțiuni pentru stabilirea sau modificarea obligației de întreținere.

De precizat că, în cazurile referitoare la familie pot fi asistați sau reprezentați și cetățenii romani stabiliți în străinătate.

CABINET DE AVOCAT - CRISTINA MARINAC
BAROUL ARGEȘ - UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA