Contencios administrativ și fiscal

Contenciosul administrativ este o materie aparte în ramura civilă a dreptului. Acesta reprezintă apărarea drepturilor și intereselor fiecăruia dintre noi în raport cu instituțiile publice. Pe scurt, contenciosul administrativ reprezintă acea procedură specială ce tinde la anularea actelor administrației publice locale și centrale întocmite nelegal, modalitatea de a obține un răspuns dacă o instituție/autoritate publică refuză să elibereze un răspuns pentru o anumită solicitare.
Iar aici vă putem îndruma asupra următoarelor aspecte:

– încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor administrative;
– consultanţă/asistare şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;
– asistenţă/reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă;
– asistență/reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscală, inclusiv în fața instanței de contencios administrativ-fiscal;
– consultanţă privind acordarea de finanţări pe diverse domenii.

CABINET DE AVOCAT - CRISTINA MARINAC
BAROUL ARGEȘ - UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA