Întrebări frecvente

Pot beneficia de confidentialitate in relatia cu un avocat?
Toate informatiile expuse avocatului in urma unei consultari, indiferent ca demersul juridic merge mai departe sau ramane la stadiul unei simple informari, sunt protejate de obligatia stabilita in sarcina avocatului de pastrare a secretului profesional. Aceasta obligatie este absoluta si nelimitata in timp si se intinde asupra tuturor activitatilor avocatului, ale asociatilor acestuia, avocati colaboratori, inclusiv in raporturile cu alti avocati. Confidentialitatea se extinde si asupra corespondentei, indiferent de forma acesteia.
Pot beneficia de consultanta gratuita? In ce conditii?
Solicitantii pot beneficia de consultanta gratuita. Consultanta gratuita consta intr-o evaluare a situatiei prezentate de catre solicitant. De precizat insa, ca aceasta nu reprezinta o solutionare a cauzei respective, solutionare ce poate consta fie in obtinerea unei solutii pronuntate de instanta sau efectuarea unor demersuri juridice ample.
Cat ma costa reprezentarea sau initierea unui proces in fata instantelor de judecata?
Initierea unui proces sau reprezentarea unui client intr-o cauza deja aflata pe rolul instantelor de judecata presupune onorarii diferite in functie de complexitatea si durata demersului respectiv. Astfel, costurile unui proces vor fi stabilite numai in urma unei discutii clare si ample cu solicitantul serviciilor juridice, in functie de criteriile aratate mai sus.