In conformitate cu prevederile Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată), dar si Statutului profesiei de avocat, serviciile juridice acordate de cabinet cuprind consultaţiile juridice, redactarea diverselor documente , contracte , actiuni, precum si asistenta si reprezentarea in justitie si in relatiile cu diverse institutii publice sau private.

In ceea ce priveste consultatiile juridice, acestea pot fi acordate în scris sau verbal în domenii de interes pentru client, si aici ne referim la:

  • redactarea şi/sau furnizarea către client a opiniilor juridice şi informaţiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată;
  • elaborarea de opinii legale;
  • elaborarea de acte juridice (contracte, convenţii, statute etc.) şi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
  • participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condiţiile legii;
  • orice alte consultaţii în domeniul juridic.

Incheierea unui contract de consultanta juridică de catre cabinet cu un client, garanteaza accesul clientului la soluții juridice asupra situației concrete prezentate de acesta, în baza unei discuții deschise și cu garantarea confidențialității informațiilor clientului.

In ceea ce priveste redactarea, in baza contractului de asistenta judiciara si a Imputernicirii acordate de client, putem întocmi şi formula în numele şi/sau în interesul clientului nostru cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, instituţii şi alte persoane, în scopul ocrotirii şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia.

O alta modalitate de asigurare a serviciilor juridice, o constituie si activitatea de atestare a identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare. Astfel, un act juridic semnat în faţa avocatului, care poartă o încheiere, o rezoluţie, o ştampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identităţii părţilor, a consimţământului şi a datei actului, poate fi prezentat notarului spre autentificare.

Cabinetul asigura, de asemenea, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice, pentru apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale clientilor.

Activitatea de asistarea și reprezentarea a clientului cuprinde toate fazele procesuale, si consta in principal in prezentarea cauzei și pledarea în favoarea clientului, atât în primă instanţă (fondul cauzei) cât şi în apel sau recurs, în faţa judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi în faţa curţilor de arbitraj comercial. Tot în această activitate sunt incluse efectuarea diferitelor demersuri în fața altor instituții publice, indiferent dacă activitatea duce sau nu la inițierea unui demers in justiție.