Servicii

De multe ori  noțiunile de “avocat” sau “servicii juridice” duc direct la ideea unui proces, termene lungi de soluționare și costuri foarte mari. Chestiuni care tot la fel de multe determină oamenii să nu acționeze și să renunțe (și nu de puține ori) la drepturile ce li se cuvin.

Trebuie să știți însă că sunt foarte multe situații banale care ajung în justiție pentru că lipsește comunicarea. Gânduri sau sentimente precum vanitatea sau frica de necunoscut, fapte din trecut greu de uitat sunt doar câteva elemente care par insurmontabile fără intervenția judecătorului.

Unul dintre scopurile noastre este să identificăm situațiile în care nu este nevoie să apelăm la judecător pentru a soluționa o neînțelegere ce poate fi soluționată pe cale amiabilă.

Iar totul în avantajul părților pentru că un conflict soluționat înainte de a se ajunge la instanță ar reduce considerabil costurile, timpul de soluționare este mult mai scurt iar efectul ar fi același.

În conformitate cu prevederile Legii 51/1995  pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată),  dar și prevederile Statutului profesiei de avocat, serviciile juridice acordate de cabinet cuprind consultațiile juridice, redactarea diverselor documente, contracte, acțiuni, precum și asistența și reprezentarea în justiție și în relațiile cu diverse instituții publice sau private.

În ceea ce privesc consultațiile juridice, acestea pot fi acordate prin întâlniri față în față, telefonic prin videoconferință sau electronic în scris, în oricare din domeniile de interes pentru client și aici ne referim la:
– redactarea şi/sau furnizarea către client a opiniilor juridice şi informaţiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată;
– elaborarea de opinii legale;
– elaborarea  de acte juridice (contracte, convenţii, statute etc.) şi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
– participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condiţiile legii;
– orice alte consultaţii în domeniul juridic.

Încheierea unui contract de consultanță juridică  de către cabinetul nostru de avocatură cu un client garantează accesul clientului la soluții juridice asupra situației concrete prezentate de acesta, în baza unei discuții deschise și cu respectarea confidențialității informațiilor clientului.

În ceea ce privește redactarea, în baza contractului de asistenta juridică și a Împuternicirii semnate de client, putem întocmi şi formula în numele şi/sau în interesul clientului nostru cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, instituţii şi alte persoane, în scopul ocrotirii şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia.

O alta modalitate de asigurare a serviciilor juridice, o constituie si activitatea de atestare a identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare. Astfel, un act juridic semnat în faţa avocatului, care poartă o încheiere, o rezoluţie, o ştampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identităţii părţilor, a consimţământului şi a datei actului, poate fi prezentat notarului spre autentificare.

Societatea de avocatură asigura, de asemenea, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice.

Activitatea de asistarea și reprezentarea a clientului cuprinde toate fazele procesuale și constă în principal în prezentarea cauzei și  pledarea în favoarea clientului, atât în primă instanţă (fondul cauzei), cât şi în apel sau recurs.

De precizat că instanțele judecătorești sunt organizate pe competențe diferite. Astfel diferitele materii/litigii cad în competența instanțelor în funcție de natura litigiului, de valoarea lui de domiciliul uneia dintre părți, etc.

Prin urmare, reprezentarea și asistarea clienților noștri poate avea loc la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Curtea de Arbitraj Comercial. Tot în această activitate sunt incluse efectuarea diferitelor demersuri în fața altor instituții publice, indiferent dacă activitatea duce sau nu la inițierea unui litigiu în fața instanțelor.