Succesiuni și partaje succesorale

Transmiterea unei moșteniri face parte din chestiunile cu care ne confruntăm de-a lungul vieții noastre, independent de voința noastră.

Ce înseamnă “Moștenirea”? Cum putem intra în posesia unei moșteniri? Cum aflăm dacă cineva ne-a lăsat moștenire? Ce trebuie să facem să obținem o moștenire?

Sunt întrebările cele mai importante adresate în această situație și înseamnă transmiterea bunurilor/patrimoniului unei persoane fizice decedate, către una sau mai multe persoane fie că vorbim de persoane fizice, de persoane juridice sau chiar de stat.

Ceea ce trebuie știut este că putem vorbi de moștenire numai după decesul unei persoane, pentru că moștenirea se poate deschide numai “prin moarte”.

De aceea nu trebuie să confundăm moștenirea cu bunurile dobândit în timpul căsniciei. Iar prin deschiderea moștenirii se produce efectul juridic al transmiterii moștenirii.

În  acest moment putem aduce în discuție pe moștenitori, cotele fiecărui moștenitor, ce cuprinde moștenirea (masa succesorală).

În această rubrică ne vom rezuma la aceste informații, și vom adăuga faptul că, din punct de vedere al aspectelor juridice, problemele care pot face obiectul acestui domeniu sunt următoarele:
– Partajul succesoral;
– Executarea dispozițiilor testamentare;
– Cine sunt moștenitorii și cotele lor de moștenire;
– Când vorbim de testament, condițiile în care putem încheia un testament, când se anulează testamentele;
– Ce este un certificat de moștenitor sau un certificat de calitate de moștenitor;
– Eventuale pretenții ale unor moștenitori împotriva altora și dacă sunt creditori ce pot să se îndrepte împotriva moștenirii.

CABINET DE AVOCAT - CRISTINA MARINAC
BAROUL ARGEȘ - UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA